KEDATANGAN

  • Surat Pindah
  • Surat Nikah
  • Akta Kelahiran
  • Ijazah
  • Scan Kartu Keluarga Asli potong sampai hilang tte kadis dan potongan diletakkan disebelah KK yang ditempati jika numpang KK
  • KTP-El
  • Surat Kuasa Bila Dikuasakan